Poradní kruh nebo mastermind skupina? Nejlépe obojí

mastermind skupina

Osamělí solitéři to v podnikání na volné noze mají těžké. Pocit sounáležitosti a potřeba někam patřit jsou v naší DNA uloženy z období, kdy naši dávní předkové žili ještě v kmenech. I proto pro nás bývá tak těžké se vzepřít většinovému názoru. Dříve to znamenalo vyloučení z kmene a v tehdejších podmínkách pro jednotlivce takřka jistou smrt hladem během drsné zimy. To už sice v současnosti nehrozí, ale pravidelná skupinová podpora má mnohé benefity nejen pro prosperitu podnikání (v kontaktech, otevírání nových obzorů, zpětné vazbě), ale také úlevný terapeutický efekt, zejména v období, když se nám v nedaří (u freelancerů se často životní a podnikatelké nesnáze navzájem přelévají).

Během svých lektorských aktivit používám a sám jsem se jako účastník setkal z dvěma hlavními nástroji. Prvním je poradní kruh, koncept, který je starý přinejmenším desítky tisíc let a dodnes přetrval u mnohých přírodních národů, a druhým jsou mastermind skupiny, moderní formát, jenž se poprvé objevil na začátku minulého století. Předloni jsem pořádal setkání několika lídrů mastermind skupin a zjistil jsem, že způsoby jejich uchopení jsou různé, od klasické mastermind skupiny, před strukturovanější formát běžný na podnikatelských snídaních až právě po (mužský či ženský) kruh.      

V následující řádcích bych rád nabídnul můj pohled na to, v čem vidím jejich odlišnost a pro kterou příležitost je který z nich vhodnější. V čem se oba shodují, je ploché, nehierarchické uspořádání skupiny. I když obvykle mají svého vedoucího, funguje tu pouze jako facilitátor a usnadňovač. Hlídá časový rámec a usměrňuje diskuzi či monolog účastníka jen v případě, že dojde k porušení dohodnutých pravidel. V naprosto základním principem je důvěra a souhlas, že vše vyřčené zůstává v kruhu mezi účastníky. To umožňuje velmi otevřené sdílení, jdoucí často až na hranu intimity a zranitelnosti.  

Poradní kruh

Základní princip poradního kruhu * (v angličtině council) je jednoduchý – mluví vždy jen jeden člověk a ostatní mu naslouchají. Uvědomme si, jak často takovou zdánlivě běžnou situaci v životě skutečně zažíváme. Když mluví druhý, na pracovních poradách si obvykle připravujeme vlastní řeč nebo jsme schováni ve svém vnitřním světě. Při kamarádském či partnerském rozhovoru tok slov často přerušujeme vlastním pohledem a nenecháme doznít myšlenku celou.

Základní pravidla kruhu jsou:

  1. Mluví jen ten, kdo má mluvící předmět. Ostatní naslouchají a reagují až na výjimky pouze gesty, jako je přikývnutí či úsměv.
  2. Mluvíme ze srdce. Nepřipravujeme si svá slova předem, mluvíme z místa aktuálních pocitů. Často to může znamenat, že když si vezmeme mluvící předmět, můžeme chvíli mlčet a zformulovat svá první slova. Ta z nás mohou „lézt jak z chlupaté deky“, možná i pro ostatní budou některé významy nesrozumitelné, ale je to naprosto v pořádku. Dáváme pohov svému vnitřními kritikovi.
  3. Nehodnotíme ostatní a zpětnou vazbu nabízíme pouze ve chvíli, že o ní dotyčný jednoznačně požádal. A i potom reagujeme z vlastní pozice ve stylu: „Tvá slova ve mě vyvolala pocit…, Chápu tě, Chci tě podpořit, Mně se v takové chvíli osvědčilo…“ a nikoliv „Takhle se to dělá…Jsi takový nebo makový…Dělaš to špatně…“
  4. Není předem dané pořadí („kolečko“). Je v pořádku se nezapojit vůbec a poslouchat, ale také si vzít mluvící předmět během sdílení i vícekrát. Ovšem s respektem pro dostatek časového prostoru pro ostatní v rámci vyhrazeného prostoru pro celý kruh.

Poradní kruh tak ve skupinové dynamice vnímám jako prvek ženského principu. Chci být pouze vyposlechnut/a, nechci slyšet radu či názor, pokud o ni přímo nepoprosím. Sdílení v kruhu má často léčivý efekt – v příbězích ostatních nalézáváme to „své“. Už jen vědomí, že někdo další řeší podobné strachy nebo potíže, je ulevné. „Sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílená starost je poloviční starost.“

Mastermind skupina

Hlavním pilířem mastermind skupiny je moderovaná diskuse. Každý z účastníků v předem stanoveném čase získává od ostatních zpětnou vazbu ke svému nápadu, potíži či potřebě. Ať už je to cena nové služby, řešení opakujících se nesnází s organizací času, hledání vhodného nástroje pro e-mailový marketing nebo názvu domény pro webové stránky…

Základní pravidla mastermind skupiny:

  1. Na začátku se čas určený pro brainstorming rovnoměrně rozdělí mezi počet účastníků / příspěvků.
  2. Čas jednoho příspěvku je přesně daný, často se používá odpočítávání. Osvědčilo se mi nechat zaznít tón konce, ale mít ještě cca 2 minuty na dokončení myšlenek a uzavření.
  3. Právě mluvící se snaží (i díky domácí přípravě) co nejstručněji a nejsrozumitelněji představit své téma a položit dotaz. Pak už je prostor pro zpětnou vazbu, názory, nápady a postřehy.

Na živém setkání pak debata probíhá většinou velmi dynamicky, pořadí diskutujících se rodí přirozeně na základě vzájemných pohledů a gest, s respektem k celkovému času a ponechání prostoru ostatním. Při online setkání je ten, kdo právě mluví, v tu chvíli také moderátorem a postupně si na základě projeveného zájmu (gesta rukou, emotikony v telekonferečních nástrojích) ostatní vyvolává.

Setkání obvykle končí kolečkem veřejně slíbených závazků, které každý do příští schůzky splní. Ta pak začíná právě jejich reflexí a nic nenakopne atmosféru skupiny tak, jako když se je všem podaří splnit. Veřejný slib a obhajování jeho splnění před ostatními je hnacím motorem pro dokončení i těch nejnepříjemnější úkolů. Mastermind skupinu, třebaže je ženského rodu, tak naopak vnímám jako prvek mužské principu. Máme problém a chceme od ostatních poradit s jeho řešením.

Poradní kruh nebo mastermind skupina? Nejlépe obojí

Pokud se vrátím k otázce titulku tohoto článku, doufám, že je už zřejmější, pro kterou ze situací se hodí kruh a pro kterou MM skupina. Sám si především v mých individuálních „lesních“ konzultacích čím dál častěji uvědomuju neoddělitelný vlivu mužského a ženského principu na podnikání volnonožců. Většina podnikatelských knih a článků totiž obvykle doporučuje a radí pouze na úrovni racionální části naší mysli. Na problém prostě nabídne řešení, argumenty, a je hotovo. A v takovém případě je skvělým nástrojem mastermind skupina.

Na druhé straně ale například zdražení či vyjednání lepších podmínek pro sebe mnohem více ovlivněno našimi omezujícími přesvědčeními nebo nevědomými vzorci. Můžu mít dostatek logických argumentů, proč zdražit, ale brání mi v tom emoce, například nezdravý vztah k penězům či nejsem dostatečně přesvědčený o své hodnotě. A leckdy pak mnohem lépe zafunguje sdílení, ale také třeba zážitkový seminář, metody jako neurolingvistické programování. A například na téma vztahu k penězům existují i finanční konstelace.

Já osobně pravidelně vyžívám oba zmíněné koncepty. V současnosti mám dvě mastermind skupiny, jednu naživo přímo v dolním Poberouní, kde žiju a druhou online, kde jsme rozeseti na několika místech po republice. A stejně důležité je pro mě chodit na mužský kruh, zvědomovat si mužské kvality a také se pravidelně potkat a zreflektovat všechny aspekty mého života – práci, koníčky/seberealizaci, vztahy/komunitu a zdraví. Zdravá rovnováha v těchto oblastech (ano, je to jeden z nejtěžší úkolů) přímo podporuje i moji podnikatelskou prosperitu a hojnost v mém životě.

Další zdroje:
Můj článek o mastermind skupinách pro blog Na volné noze
Společenství lidí jako kruh – e-book o poradním kruhu od českého pionýra tzv. doprovázených poutí Jana Bíma
Inspirativní podcast o vztahu k penězům od poradkyně rukodělných tvůrců Bohdany Goliášové

Pavel OvesnýPavel Ovesný je jméno mé. Na volné noze podnikám bezmála 20 let. Spojuju dovednosti a znalosti webového tvůrce, obsahového marketéra i podnikatelského poradce. Pořádám kurzy o podnikání, mastermindová setkání a nabízím také celodenní konzultaci v přírodě Lesa Pán. I proto, že mám rád lesy, hory a taky vlaky: s roční jízdenkou ČD v nich zároveň cestuju i pracuju.
Punkové podnikání