Podnikatelské poradenství pro volnonožce

Rosviť nápady

Chystáte se na volnou nohu?

Svádíte těžké bitvy s podnikatelskou abecedou?

Cítíte, že nevyužíváte plně svůj potenciál a potřebujete poradit?

Pokud je odpověď na jednu z těchto otázek ano, rád vám pomohu se posunout se dopředu. Podnikání na volné noze si žádá osvojení mnoha dovedností. Kromě vaší odbornosti je to cenotvorba, marketing, sebeřízení a efektivita, vyjednávání, prevence rizik a mnohá další témata. Vím to, protože na volné noze podnikám 17 let. Devět roků také pořádám kurz Punkové podnikání, účastním se jako člen či facilitátor pravidelných mastermind skupin. Organizuju také setkání Podnikáme u Berounky a absolvoval jsem už desítky individuální celodenní konzultací Lesa pán, které se odehrávají netradičně během túry v přírodě.

Odpovědi na frekventované i méně časté otázky okolo podnikání jsem hledal ve stovkách článků, videí, podcastů, knih, na školeních, přednáškách a kurzech, ale především živých setkáních a rozhovorech s nezávislými profesionály. Ač je pestrost oborů těch, s nimiž jsem se za tu dobu potkal, široká, základní témata se často opakují. Mé nasbírané zkušenosti a znalosti jsou tu k dispozici pro vás - formou jednorázové podpory nebo dlouhodobějšího mentoringu.

Proč si konzultaci vybrat? Mohu vám prozradit můj důvod, proč já sám čas od času využívám konzultací v oblastech, ve kterých se potřebuji posunout dál. Možnost získat během krátkého času cenné know-how od zkušenějšího a získat odpovědi na mé otázky mě pokaždé posunula rychle kupředu. Využívání poradenství chápu jako investici, která se mi vždy, dříve či později, násobně vrátila.

Jaká témata můžeme probrat?

Řada podnikatelských knih a článků bohužel doporučuje a radí pouze na úrovni racionální části naší mysli. Na problém prostě nabídne řešení a je hotovo. Ale například vztah k penězům, sebeocenění, schopnost vyjednat si dobré podmínky nebo nastavit zdravé hranice v konfliktních situacích leckdy mnohem více souvisí s mnohdy nevědomými vzorci, omezujícími přesvědčeními nebo nezpracovanými emocemi. Můj přístup k podnikání je proto celostní.

Mnohá témata spolu navíc úzce souvisí - třeba organizace času a efektivita s cenotvorbou, osobní značka a renomé s ochotou klientů zaplatit zálohu předem nebo potenciálem vyjednat smysluplná partnerství.

Ve kterých oblastech se cítím silný v kramflecích?
- Vidím podnikání na volné noze jako celý ekosystém propojených činností. Rád vidím věci v souvislostech.
- 20 let působím v online prostředí. Dlouhá léta jsem působil jako tvůrce webů a moji klienti se rekrutovali z prostředí kultury, vzdělávání, neziskového sektoru nebo zdravého životního stylu.
- Vedl jsem dva poměrně velké obsahové weby (hudební magazín Freemusic.cz a portál o rostlinné stravě Vegmania.cz) a moji specializací je autentický obsahový marketing - ekosystém se středobodem v článkovém webu / blogu s oběžnicemi sociálních sítí, newsletterů, podcastů, videích a dalších.

Komu je mé poradenství určeno?

Tématicky se zabývám podnikáním na volné noze především ve službách, s přesahem do online prostředí. Mé zkušenosti jsou tak nejvíce užitečné pro freelancery z kreativního prostředí, jako je tvorba webů, ilustrace a design, lektorování a vzdělávání, online a obsahový marketing a příbuzných oborech.

Jednorázová konzultace

Jednorázová konzultace (60 - 75 minut) umožňuje probrat do hloubky jedno téma, nebo zodpovědět balík otázek, ke kterým teď špatně hledáte odpovědi. Konzultaci předchází krátký telefonát s ujasněním témat a příprava.

Cena: 1200 Kč

Balíček 3 nebo 5 konzultací

Pokud jste na začátku podnikání, nepotřebujete zahltit náloží teorie, ale dělat pravidelně malé kroky. Balíče konzultací umožňuje ujasnit si směr a díky pravidelným "domácím" úkolům se rychle posouvat kupředu. První konzultaci předchází krátký telefonát s ujasněním témat a krátká příprava.

Cena: 3000 Kč (3x1 hodin) nebo 4500 Kč (5x1 hodina)

Lesa pán

Padne především těm, kteří ve svém podnikání cítí stagnaci a potřebují se posunout. Tříkroková hloubková revize - nejdříve si v delším telefonátu ujasníme témata, v den D vyrazíme na cestu a po 14 dnech si shrneme závazky a ujasníme přínos. Podrobnosti >>.

Cena: 3500 Kč

Jaké jsou možnosti konzultací

Po úvodní konzultaci se dohodneme na přibližném rozsahu spolupráce. Poté vám vystavím zálohovou fakturu na poloviční počet hodin. Ty můžete postupně čerpat prostřednictvím telekonference (Zoom, Skype) a doplňkově formou telefonických hovorů a e-mailu. Nejběžněji v intervalu 2-4 týdnů budeme formou otázek, doporučení a "domácích úkolů" po malých krocích hledat postupná zlepšování vašeho podnikání.

Máte dotaz? Nebo se rovnou chcete dohodnout na spolupráci? Napište mi.

Reference

Krom profesionality si na Pavlovi cením především jeho lidský přístup a pochopení pro laický pohled na věc. Velkým bonusem je, že součástí jeho služeb není pouze výstavba dobře fungujícího webu, ale i poradenství v oblasti podnikání: jak si budovat kvalitní značku nebo jak vytvořit smysluplné produktové portfolio – to jsou jen některé z věcí, které mi během tvorby webových stránek pomohl ujasnit. Díky za to!
Petra Vojtová, překladatelka, lektorka cizích jazyků

Spolupráce s Pavlem Ovesným mi otevřela dveře do světa. Díky jeho mentoringu v oblasti tvorby webů na WordPressu mohu nabízet svým klientům profesionální služby. Nebojím se ukousnout si i větší sousto, protože vím, že mám za sebou profíka, který mě nenechá ve štychu a podpoří mě svými mnohaletými znalostmi a zkušenostmi nejen s weby a copywritingem, ale také v problematice cenotvorby či jednání s klienty.
Hana Pavlíčková, webdesignérka

Punkové podnikání